Jdi na obsah Jdi na menu
 


Edukácia jazykovo nadaných detí v podmienkach ZŠ + Metódy Výučby

     Tak ako v predškolskom veku je dôležité pri výchove a vzdelávaní detí pôsobenie rodičov, v školskom veku sa dôležitým faktorom stáva škola. Škola a hlavne učiteľ by mal vedieť tak pôsobiť na žiaka, aby sa žiak naučil pracovať tvorivo, samostatne a so záujmom.

     Aby bol učiteľ úspešný pri práci s nadanými deťmi, musí si vprvomrade  stanoviť čiastkové kognitívne ciele a to:

1. poskytnutie informácií a faktov nad rámec bežných učebných

    osnov – sem patrí: riešenie tvorivých a problémových úloh

                              a prezentácia výsledkov vlastného štúdia

2. podpora záujmu o rôzne oblasti okolitého sveta – sem patrí:

    poznanie rôznych javov a podpora samoštúdia

    a samovzdelávania

3. uplatňovanie a rozvíjanie vlastností, ktoré sú dôležité pre      

   rozvoj v kognitívnej oblasti: systematickosti, dôslednosti,

   vytrvalosti pri riešení úloh 

 

Takisto pri práci s nadanými deťmi sú veľmi dôležité podnety, ktoré by mali byť vysielané smerom k žiakovi. Podnety by mali byť v dostatočnom množstve a dostatočne silné. Nadané deti zle tolerujú dril a rutinné podnety. Preto by mali byť podnety pestré.

     Čo sa týka osvojovania si cudzieho jazyka, najvhodnejší spôsob je, ak učiteľ aktívne manipuluje s nadanými žiakmi. Príkladom toho je aj nasledujúca aktivita č. 1:

Žiaci vytvoria 3 skupinky. Každá skupinka predstavuje istý druh zvierat (napr. 1. skupina – domáce – pets, 2. skupina – voľne žijúce – wild animals). Každý jeden žiak si vyrobí plagát, kde nakreslí potravu typickú pre dané zviera. Zároveň si pripraví krátke informácie o danom zvierati (I am very fat, pink animal with four legs. I live on farm – Som veľmi tučné, ružové zviera so štyrmi nohami. žijem na farme). Ostané skupinky musia uhádnuť o aké zviera ide.

 

Ďalšia aktivita č. 2: Deti sa prezlečú do kostýmov daného zvieraťa a snažia sa ho napodobniť. Učiteľ si doma pripraví kartičky s rôznymi charakteristikami zvierat (napr. it is black, it is very tall, it likes fish, it can fly). Žiaci potom postupne chodia k zvieraťu a priraďujú kartičky, pričom nahlas vyslovujú vety.

 

Aktivita č. 3: Deti majú za úlohu nakresliť zvieratko a napísať pod obrázok farbu, meno zvieraťa a výskyt (napr. zebra: black and white, name: Marína, they can live in: Africa). Po dokončení obrázku deti dostanú za úlohu pripnúť daný obrázok na kontinent, kde zvieratko môže žiť.

 

Niektorú učebnú látku si môže pripraviť a prezentovať žiak sám ako nové učivo pre ostatných žiakov. Taký spôsob oboznamovania sa s faktami je výzvou, silným podnetom pre prezentujúceho žiaka (naštudovať si učivo tak, aby žiaci pochopili).

     Je určite ťažké vytvárať pre žiakov neustále nové podnetné aktivity, ktoré by uspokojili ich potenciál. Preto by učiteľ nemal predceňovať svoje schopnosti a neustále pripravovať čoraz originálnejšie úlohy.

 

 

 

 Metódy vo vyučovaní nadaných žiakov

     Metódy výučby by mali smerovať k tomu, aby sa žiaci naučili hľadať a odhaľovať pravidlá a zákonitosti namiesto priameho vysvetlenia učiteľom.

     Učiteľ pri práci s nadanými žiakmi by mal vychádzať z týchto metód:

1. Metódy objavujúce – nové učivo by malo byť žiakom predkladané formou problémovej úlohy. Na vyriešenie problémovej úlohy žiaci potrebujú: vyvodzovať nové zákonitosti na základe predošlých poznatkov a uplatňovať intuíciu a ochotu riskovať (tzv. risk – taking).

Po predložení problému sa snažia žiaci problém vyriešiť. Po niekoľkých pokusoch zvyčajne aspoň časť detí dokáže daný jav zovšeobecniť a vyvodiť nové poznatky.

2. Metódy viacpodnetné – učiteľ zostavuje úlohy tak, aby pri nich žiaci využili svoj intelektový potenciál, aby bola zahrnutá ich potreba pestrosti prostredníctvom:

  •  nejednoznačných zadaní
  •  výnimiek z pravidiel
  •  rébusy, hádanky, hlavolamy

 

Na porovnanie uvádzame príklad monopodnetnej a multipodnetnej úlohy:

Monopodnetná: vysvetli, prečo sa vo vete „She sings a song“ pridáva v slovese –s. Žiak povie, že v treťej osobe singuláru sa vždy pridáva –s, ak ide o prítomný čas.

Multipodnetná: vytvor vetu, v ktorej sloveso nebude mať koncovku – s. Vytvor vetu, kde bude mať sloveso koncovku –ed. Tento fakt núti dieťa rozmýšľať nad tým, kedy sa nedáva v slovese koncovka –s a kedy sa dáva koncovka –ed.

Ďalší príklad monopodnetnej úlohy: vymenuj časti tela, ktoré poznáš

multipodnetnej úlohy: priraď názov k častiam tela 


 

     Učiteľ by mal ďalej využívať pri práci s deťmi aj učenie spojené s pohybom (napr. položí na zem švihadlo, jedna strana švihadla predstavuje slovesá, druhá podstatné mená. Podľa toho, čo učiteľ vysloví, deti skáču.).

Ďalej by mal využívať metódy skúmania, pozorovania a manipulácie ( napr. každému podá model ovocia a dieťa povie, aké je to ovocie a čo ho má rado).

3. Metódy samostatnej práce – ide tu o požiadavku maximálnej aktivizácie žiaka vo vyučovacom procese, aby mal pocit, že je využitý jeho potenciál. Keď učiteľ zadá žiakom cvičenie, žiaci majú možnosť samostatne úlohu vyriešiť. Na tento účel dobre poslúžia pracovné listy. Učiteľ deťom riešenia potvrdzuje, príp. pomáha im a povzbudzuje ich. 

 

     Či už učiteľ využíva alebo nevyužíva tieto metódy, nemal by zabúdať hlavne nato, ako pristupuje k nadanému jedincovi. Každý žiak potrebuje niečo, každý žiak ej jedinečný a výnimočný. Preto netreba zabúdať, že aj nadané deti nie sú tie, ktoré vedia všetko. Majú síce veľký potenciál, ale to, či budú z nich výborní ľudia, závisí hlavne od prístupu učiteľov. 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Таможенное оформление грузов в россии

(Neiday, 18. 8. 2022 11:27)

Таможенный декларант «ВЭД ЛАЙН» в течении продолжительного времени является крепким партнером по импорта сборных грузов из Китайской Народной Республике в Россию. У таможенного декларанта «ВЭД ЛАЙН» https://ved-line.ru подобрана команда специалистов в области логистики и таможенному оформлению, которые создают процедуру отгрузки любых товаров быстрым и легким для партнера. Доставить сборный груз из КНР как никогда просто если обратиться к нашему таможенному агенту!

Should you tell you have misled.

(TommyProrp, 17. 8. 2022 4:40)

I hope, you will come to the correct decision.
https://hot-licks.org
https://hyperdunks2013.com

counter my site porn videos best

(baba112 , 16. 8. 2022 3:03)

RedTube is yours - your Home of movies Porno. Unless I'm not aware of their existence; you may not find any higher intercourse tube sites for a protected fap session than these places filled with pornography films. That's additionally the rationale why you don't see any annoying advertisements on my web site. With practically 20 years of expertise, supplying the globe with every potential kind of free porn you'll have the ability to think about.

https://webcamz.club
https://nudecelebs.us.com

полиуретановая пленка для авто

(Antoniormp, 9. 8. 2022 15:51)

Привет товарищи!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Технология нашей работы позволяет превратить обыкновенное стекло в прочную конструкцию, которая в зависимости от назначения, сочетает в себе одну или несколько функций пленок. Наши специалисты быстро и качественно установят защитные и ударопрочные пленки в банках, магазинах и других административно-хозяйственных учреждениях. Установка таких пленок является необходимым условием при сдаче вышеперечисленных объектов под защиту Департамента охраны МВД.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1InniZTJn0UKaO9qp8AMrkpf0ykv3rq9m/view?usp=sharing
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

покрытие защитной пленкой

(Antoniojlz, 7. 8. 2022 23:05)

Приветствую Вас друзья!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. С древних лет известно выражение, «наш дом – наша крепость», и в наши дни разработано множества вариантов защиты имущества. Защитная плёнка для окон внесёт свой вклад в обеспечение вашей безопасности. Самоклеющаяся пленка для стекла особенно востребована тем людям, чьи квартиры находятся на первых этажах, а также она подходит стеклянным витрин и перегородкам. Впервые такое изобретение появилось в США, в 60-х годах. С каждым годом противоударные покрытия становятся крепче, надёжнее и красивее. На них начали наносить рисунки, напылять различные компоненты – теперь они не только придают безосколочность окну, но и делают их красивыми и оригинальными.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1InniZTJn0UKaO9qp8AMrkpf0ykv3rq9m/view?usp=sharing
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

водоснабжение и канализация в частном доме

(Antonioexu, 5. 8. 2022 10:56)

Здравствуйте господа!Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/1KD36YBnyvAiCNO7PWTPyQKhxn8SpPWlg/view?usp=sharing
Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Специалисты нашей компании оказывают следующие виды услуг: Грамотный подбор канализационной системы с учётом специфических требований и условий вашего домовладения. Доставка, установка и наладка канализации на даче / в загородном доме / коттедже. Канализация в Минской областиКанализации автономного типа, представляют собой удобные, надёжные и простые в эксплуатации установки, позволяющие очищать и утилизировать сточные воды. Наше канализационное оборудование подходит для эксплуатации во всех климатических зонах Беларуси и производится с учётом разнообразного и местами сурового климата нашей страны. Компания «ЕвроБурСервис» предлагает широкий ассортимент локальных канализационных установок, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Наша компания занимается любыми коммуникациями для загородных домов, дач, коттеджей. Работаем в Минске, Минской области, в радиусе 200км от Минска.
От всей души Вам всех благ!

Представительская сувенирная оптом продукция и сувенирные футболки в Нижнем Тагиле.

(RonaldSloge, 1. 8. 2022 20:17)

Представительская сувенирная оптом продукция и сувенирные футболки в Нижнем Тагиле.

Watch here:
https://data.mos.ru/forum/profile/raitrolsuppcons1988/

Сроки таможенного оформления

(Neiday, 25. 7. 2022 13:41)

Мы предоставляем вам полный выбор услуг по контейнерным грузоперевозкам из различных провинций Китая https://ved-line.ru по всему миру, предоставляя вам достаточно места к погрузке, конкурентные цены и безопасную удобную во времени перевозку, а также ежедневное обновление позиции груза в целях своевременного и производительного проектирования вашего бизнеса. Зафиксировав интерес на экспедиторских услугах, мы реализуем сервис, взаимосвязанный с морскими отгрузками товаров, за счет объединению средств в взаимности с всевозможными потребностями клиентов. Комплексные транспортные взаимодействия интегрированы c внутренними и внешними услугами и особенностями международных морских линий. Мы можем предоставить вам бизнес-решение для перевозки «под ключ». Выдача порожнего оборудования в главных экспортных портов КНР Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо, Сямэнь, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, с линейным подключением к информационной системе больших судоходных фирм в мире, чтобы оказать вам эффективное, быстрое размещение на судне. Основываясь на гибкие рабочие ресурсы, мы вправе предоставить вам следующие услуги, например автоприцепы, складирование, таможенное декларирование и другие сопровождающие услуги, преемственные с интермодальными перевозками, в том числе развить все технологические решения.

Base for Xrumer

(BaseXrumergyday, 23. 7. 2022 2:18)

Самая большая база для Xrumer с бесплатными обновлениями каждый месяц в течении 12 месяцев.
Объем базы более 100 000 000 сайтов. Размер более 33 гигабайт.
База структурирована по разделам для удобства. С данной базой отпадет необходимость покупать дополнительные базы.
Подробнее можно о базе можно узнать по ссылке:
https://www.cy-pr.com/forum/f79/t115889/
Услуги по прогону и раскрутке сайтов Xrumer можно заказать тут https://kwork.com/user/ElitestaR

It is happiness!

(TommyProrp, 23. 7. 2022 1:29)

Certainly. I join told all above. Let's discuss this question. Here or in PM.
https://gaypornforiphone.com
https://austingsws2016.org

Excuse, I have removed this question

(TommyProrp, 23. 7. 2022 1:28)

I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.
https://briansnudecams.com
https://chat-gay.org

Test, just a test

(XRumerTest, 17. 7. 2022 1:59)

Hello. And Bye.

I consider, that you are mistaken. Write to me in PM, we will talk.

(TommyProrp, 11. 7. 2022 15:23)

I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Write to me in PM, we will talk.
https://donteatthisbook.com
https://benidormhotmale.com

I consider, that you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will communicate.

(TommyProrp, 11. 7. 2022 6:46)

I think, that you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will talk.
https://gayweddingsdj.com
https://altfrat.org

I think, that you are not right. I can prove it. Write to me in PM.

(TommyProrp, 11. 7. 2022 6:46)

I confirm. And I have faced it. We can communicate on this theme. Here or in PM.
https://rainbowthumbs.com
https://ultimate-server.net

Free of cost income training courses

(DavidScemy, 4. 7. 2022 6:36)

You are without a doubt displeased of working so hard for the hardly any benefit you obtain. You want you might have your liberty back and do what you intend to do when you wish to do it.

However what can take place if you do not decide to change? You will not have the ability to up your life. Your dreams will never ever come to life.

The time is now for you to get control of your own economic potential. Own your very own life and stop existing like a servant to your boss with our totally free manual. Start now and also find out how simple it might be to enjoy the way of life that you should have.

Check it out, it's completely no cost >>> https://4dct.short.gy/thousands.financial_guide_ <<<

порно в чулках

(vasysa, 3. 7. 2022 8:17)

Выкуп автомобилей Plymouth в СПБ

(Andrewkes, 27. 6. 2022 11:17)

https://vukypavto.ru/ - Срочный выкуп иностранных автомобилей марки Gordon модели S-Класс AMG, 1991 года выпуска, тип кузова тарга с объемом двигателя 5760 коробка передач робот в Петербурге.

We are looking for new team members

(AnnieScemy, 26. 6. 2022 11:10)

Our business is expanding so we are in the need for more remote workers.

What you will be doing: As a live chat assistant you will be paid to reply to live chat messages on a business's website or social media accounts.

This includes:

- answering customer questions,
- providing sales links,
- and offering discounts.

Full training is provided so you don’t need any previous related experience. Contract length: No fixed term

Rate: $0.50 per minute ($30 per hour)

Skills/background needed:
- Must have a device able to access social media and website chat functions (Phone/Tablet/Laptop).
- Be able to work independently.
- Ability to closely follow provided steps and instructions.

Reliable internet connection.

Hours per week: Flexible

Location: Remote work online (preferred)

For more information: https://bit.ly/remote_jobs_offer

Have an amazing workday,
Ann

We are looking for new employee [POSITION DEAL]

(NathanSpoky, 26. 6. 2022 4:24)

My service is increasing in size so we are in the need for even more remote workers.

What you will be doing: As a real-time chat assistant you will certainly be paid to respond to live conversation messages on a company's internet site or social accounts.

This consists of:

- answering consumer concerns,
- giving sales links,
- and supplying discount rates.

Complete training is offered so you do not require any type of previous relevant experience. Contract length: No fixed time

Rate: $0.50 per minute ($ 30 per hr).

Skills/background needed:.
- Have to have an equipment able to accessibility social and website conversation functions (Phone/Tablet/Laptop).
- Be able to work independently.
- Capability to closely follow offered actions and also directions.

Trusted web link.

Hrs each week: Flexible.

Place: Remote work online (endorsed).

For even more info: https://4dct.short.gy/blazing.social_jobs

Take care,
Nathan


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

následující » 

 

PortrétPoslední fotografie


HodinyNávštevná kniha


Počasie


Mail list
Archiv

Kalendář
<< srpen >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Statistiky

Online: 1
Celkem: 254241
Měsíc: 1427
Den: 50